investeringar gjutning produkter

Investeringsgjutningsprocessen är en överlägsen gjutningsmetod för komplexa former eller detaljerade gjutningar, vilket ger designers flexibilitet att göra överlägsna produkter. Investeringsgjutning kan spara pengar genom att eliminera kostsamma och tidskrävande bearbetningsoperationer och minska produktmassan genom bättre design. Det finns också fördel att kunna kasta metall som grått järn, sg järn, mjukt stål, höglegerat stål, rostfritt stål och inte heller järnmetaller. Investeringsgjutning erbjuder bra produktåterhämtningsförmåga och lång livslängd vilket också bidrar till kostnadsbesparingar. En bra ytfinish kan uppnås med Investment Casting och kan anpassas till dess krav.

Du kan dra nytta av fördelarna med investeringsgjutning vid tillverkningen av dina komponenter
en. hög designflexibilitet gör att komplexa geometrier kan uppnås i enstaka ingreppsstrukturer
b. nära nätform gjutning med reducerat bearbetningskrav
c. högdimensionens noggrannhet
d. utmärkt ytfinish
e. brett utbud av material och legeringar som säkerställer ett strikt genomförande av kundens krav ekonomisk lönsamhet, kostnadseffektiv produktion från enskilda varor till storskalig produktion

Laddar…